Page 1 of 1

Předpovědní graf - směr větru

Posted: 27.03.2015 10:20
by rudahes
Potěsilo mě že v předpovědním grafu je už zahrnuta rychlost větru. Jediné co mi ještě chybí je směr větru. Ideální řešení je pomocí šipečky jako v aplikaci Aladin.

Re: Předpovědní graf - směr větru

Posted: 27.03.2015 10:31
by Radim
Jistě, ale momentálně použité komponenty grafu nám to neumožňují jednoduše toto implementovat. V budoucnu ale jistě tato informace v grafech bude.