Page 1 of 1

úprava widgetu

Posted: 07.08.2017 22:36
by marduk
v možnostiach výberu widgetu sú tri s veľkosťou 3*1/4*1, ale po pripnutí na domovskú obrazovku majú veľkosť 3*1 a nedajú sa zväčšiť. je to chyba alebo je zlý popis vo výbere widgetov?