Verze 1.40 (PocketPC, Smartphone)

Zde najdete informace o nových verzích aplikace a různá jiná oznámení. Také se zde můžete k nové verzi vyjádřit, pochválit ji atd.
Post Reply
User avatar
Radim
Site Admin
Posts: 463
Joined: 16.12.2008 18:59
Location: Opava
Contact:

Verze 1.40 (PocketPC, Smartphone)

Post by Radim » 24.03.2009 09:50

Hlavní změny

Kvalitnější zobrazení pro VGA
Bylo poněkud vylepšeno zobrazení u PocketPC s VGA displejem (tj. u rozlišení 640x480 px. a větším např. 800x480 WVGA). U displejů s výškou větší než 600 pixelů jsou nyní zobrazovány ikony (tlačítka i ikony počasí) ve větším nativním rozlišení, nikoliv interpolované na větší rozměr jak tomu bylo dosud. Výsledkem je mnohem hezčí grafické zobrazení zejména u ikon počasí a to jak přímo v aplikaci tak i u zobrazení ikon v Today pluginu.

Přizpůsobení vzhledu či barev
Nově je možno si částečně přizpůsobit barvy či vzhled prostředí Meteoservisu (částečná skinovatelnost). Možností změn není zatím příliš mnoho, ale před příchodem zcela nové generace Meteoservisu (označované jako verze 2.0) si alespoň trochu můžete upravit vzhled aplikace k obrazu svému a třeba tak přizpůsobit barvy svému tématku atd - viz malý příklad s obrázkem oranžového Meteoservisu. Zatím je možno změnit barvu pozadí, popisků či textů, oddělovačů a časových údajů u předpovědi. Vše se provádí zápisem/změnou v adekvátním souboru s příponou 'skin'. Například tedy pro displej s rozlišením 240x320 px. (šířka x výška) je nutno upravit soubor '240x320.skin'. Poté upravený soubor zkopírovat do zařízení, do složky 'Meteoservis\Skin', ukončit Meteoservis volbou Možnosti → Ukončit aplikaci a aplikaci znovu spustit. Pokud skin-soubor pro vaše rozlišení v této složce nenajdete, je nutno jej nejdříve vytvořit - například jako kopii z již existujícího souboru a přejmenováním. Možná je také změna ikon zobrazovaných jako symboly u předpovědi počasí a také tlačítek a ostatní grafiky. Nicméně tuto změnu nelze zatím provést úpravou skin-souboru, ale prostou záměnou obrazových souborů (gif či png) a zachováním původního názvu souboru. Detailní popis je mimo rámec tohoto článku, ale pro mírně pokročilé je myslím vše jednoduché a jasné. Více informací, možnost diskuze o skinování a také upload vašich nebo download jiných skinů najdete zde.

Image

Přidávání nových, vlastních, ICAO míst tzv. lokací
Nově je možno přidat nové (vlastní) ICAO místa tzv. lokace pro předpověď počasí. Doposud bylo možno pouze upravovat parametry předdefinovaných ICAO míst tj. jejich název či kompenzaci teploty. V seznamu byla (a jsou) všechna dostupná ICAO místa pro Českou republiku a Slovensko, a několik dalších příhraničních míst. Nyní je možno, za předpokladu že dané ICAO existuje, přidat do seznamu místa další a využívat Meteoservis také pro zahraniční lokace například pro předpovědi v místě vaší dovolené v Chorvatsku či Itálii nebo kdekoliv jinde ve světě. Jediným předpokladem je existence předpovědních dat pro daný ICAO kód. Samotná existence ICAO kódu ještě totiž neznamená, že pro tuto lokaci budou předpovědní data k dispozici. Více informací najdete tady.

Ostatní změny a úpravy
• Zástupce pro automatické spouštění aplikace je nyní vytvářen správně i v případě lokalizované verze OS. U lokalizované verze OS byl v některých případech chybně vytvářen odkaz na Meteoservis.exe, jelikož např. "Storage Card" měl název "Moje úložiště" atd. To způsobovalo problémy se spuštěním po (re)startu a také hlášku "Soubor Meteoservis nelze otevřít. Buď není podepsaný důvěryhodným certifikátem, nebo...".

• Citlivost "ukončovací" ikony (sluníčko v pravém horním rohu) byla zvýšena pro snažší použití. V některých případech bylo zavření aplikace ťuknutím na tuto ikonu skoro nefunkční či problematické. Oblast, která se pro vyhodnocení používá byla zvětšena a celkově bylo provedeno několik úprav aby k těmto problémům nedocházelo.

• Opraveno správné zobrazení systémových kontextových tlačítek (menu) na spodní liště včetně SW klávesnice (tzv. SIP) při inicializaci Today pluginu. V některých případech byla po inicializaci Today pluginu kontextová tlačítka nefunkční či zcela chyběla. Místo nich se na liště objevila ikona SW klávesnice. Až po "překleslení" okna (např. po spuštění jiné aplikace) bylo vše v pořádku.

• Upraveno (změněno) automatické spouštění aplikace po (re)startu zařízení. Nový MeteoservisLauncher.exe slouží nyní ke zpožděnému spuštění aplikace po startu. Využíván je jen interně, ze zástupce MeteoservisDelayedStart.lnk, který nahradil dosavadní Meteoservis.lnk ve složce StartUp (Po spuštění). Aplikace je nyní spuštěna se zhruba 30 sekundovým zpožděním, takže nedochází k "zahlcení" po startu OS. Také rušivé "inicializační" zobrazení okna aplikace po startu je nyní podstatně redukováno.

• Doplněna podpora automatické odinstalace aplikace. Vzhledem k tomu, že v předchozích verzích nebyly patřičné záznamy v registru vytvářeny během instalace, nebyla rovněž automatická odinstalace zcela korektní. V případě aktivního Today pluginu nebyly totiž patřičné záznamy z registru smazány, což po restartu vedlo k různým chybovým hlášením. Nyní by již měla odinstalace automaticky smazat zástupce ve složce StartUp i záznamy v registru informující o existenci Today pluginu.

Nový Meteoservis WM 1.40 můžete stahovat ze stránek produktu.

Kompletní článek o této nové verzi je zde: http://magazin.softimage.cz/meteoservis ... martphone/

Post Reply